Din søgning giver ingen resultater

Betingelser

 

 1. Indledning

2. Salgsbetingelser ved køb på vegne af en virksomhed     3. Salgsbetingelser ved forbrugerkøb
    2.1 Parterne     3.1 Parterne
    2.2 Priser     3.2 Priser
    2.3 Aftaleindgåelse     3.3 Aftaleindgåelse
    2.4 Ordrebekræftelse     3.4 Ordrebekræftelse
    2.5 Betalingsbetingelser     3.5 Betalingsbetingelser
    2.6 Leveringstid     3.6 Leveringstid
    2.7 Forsinkelse     3.7 Forsinkelse
    2.8 Fragt og levering     3.8 Fragt og levering
    2.9 Undersøgelse af varen - varemodtag     3.9 Undersøgelse af varen - varemodtag
    2.10 Returnering     3.10 Fortrydelsesret
    2.11 Reklamation ved mangler     3.11 Reklamationsret
    2.12 Reklamation     3.12 Køberens rettigheder ved forsinkelse
    2.13 Reservation     3.13 Køberens rettigheder ved mangler
    2.14 Tvister     3.14 Reservation
      3.15 Personoplysninger
      3.16 Konfliktløsning 
      


1. Indledning
Sono SSG er en komplet leverandør af indretninger til danske arbejdspladser, når det gælder kontormøbler, garderobeskabe, lagerindretninger, værkstedsindretninger, reoler og udstyr for transport og varehåndtering. Aftalen mellem køber og sælger består af oplysningerne sælgeren giver om købet i bestillingen i webshop (herunder blandt andet oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), eventuel direkte korrespondance mellem parterne (for eksempel e-mail) samt disse salgsbetingelser. Ved modstrid mellem 1) oplysningerne sælgeren har givet om købet i bestillingsløsningen i webshop, 2) direkte korrespondance mellem parterne og 3) vilkårene i salgsbetingelserne, går direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne givet i bestillingsløsningen foran salgsbetingelserne, såfremt det ikke strider mod bindende lovgivning. I hovedreglen henvender Sono SSG sig til kontorer og virksomheder, som er registreret med et CVR nummer. Danske privatpersoner (forbruger) har dog også mulighed for at købe produkter fra samme sortiment i webshop. Som forbruger har du andre rettigheder ved køb på internettet end man har som virksomhedskunde. Derfor har Sono SSG andre salgsbetingelser for forbrugere, betingelser som er i tråd med købeloven og som anbefales af Forbrugerstyrelsen. Salgsbetingelser ved forbrugerkøb kan du læse her.

GDPR (General Data Protection Regulation):

Vi og vore kunder er optaget af at vi håndterer personoplysninger på en betryggende måde. For at vi skal kunne indgå en aftale med dig, behøver vi blandt andet dit navn, adresse, telefonnummer samt email. Dette er informationer vi behøver for at kunne levere varer til dig samt for at kontakte dig om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er desuden pålagt at opbevare denne informtion i forbindelse med regnskabsføring, afgiftshåndtering og eventuelle garanti-/returhåndteringer, således kan denne historik ikke slettes. Alle personoplysninger lagres, men håndteres dog i tråd med det beskrevne i EUs forordning for persondata, The General Pretection Regulation (GDPR) 


2. Salgsbetingelser ved køb på vegne af en virksomhed

2.1 Parterne

Sælger er:

Kontaktinformation  

Firmanavn: Sono SSG A/S
Adresse: Thrigesvej 37a, DK-7430 Ikast
Email: support@sonossg.dk
Telefon: 9725 2888 Åbningstider man-tors 08.00-16.00 - fre 08.00-13.00
CVR: DK29153205
   

  

Køber er den virksomhed, tilkendegivet ved virksomhedens CVR nummer, det bestilles på vegne af. Sælger forudsætter at den som foretager en bestilling på vegne af en virksomhed har bemyndigelse til det. Sælger kan ikke stå til ansvar hvis dette ikke er tilfældet. Sælger omtales i det følgende som “SSG”, “sælger”, “vi”, “os”,”vor” eller “vores”. Køber bliver i det følgende benævnt “køber”, “du”, “dig”, “din“ eller “dit”. 
 
2.2 Priser
Alle vores priser i netbutikken vises standard eksklusive fragt, moms og betalingsomkostninger hvis ikke andet er oplyst, alternativt kan du selv vælge at se alle priser med moms. Priserne er dagspriser og er opgivet i danske kroner. Sono SSG ændrer priserne på produkterne ud fra ændringer i valutakurser, nye priser fra vore producenter og den generelle omkostningsudvikling. Prisændringer den ene eller anden vej påvirker ikke bekræftede ordrer. Fremsendte tilbud fra Sono SSG gælder i 1 måned, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Ved store ændringer i råvarepriser, valutakurser eller andre forhold som SSSG ikke er herre over, kan Sono SSG annullere sit tilbud.
 
2.3 Aftaleindgåelse
Aftalen er bindende for begge parter når din bestilling er registreret på vor server (datamaskine). En part er alligevel ikke bundet af aftalen hvis der har forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i webshop eller i køberens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset at der forelå en fejl. Ved hver bestilling skal du acceptere vilkårene i vore handelsbetingelser. Du opfordres til at læse betingelser og vilkår grundigt, og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig. Alle aftaler indgås på dansk.

2.4 Ordrebekræftelse
Når du har godkendt købet i webshop, vil du modtage en foreløbig bekræftelse på din bestilling pr. e-post. Din bestilling vil så videresendes fra webshop til en af vore kundebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende dig en endelig ordrebekræftelse. Kvalitetssikringen består i at kontrollere at vi er leveringsdygtige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende information om leveringsadresse samt at virksomheden det bestilles på vegne af har tilfredsstillende kreditværdighed (gælder ved valg af faktura som betalingsform).

2.5 Betalingsbetingelser
På www.sonossg.dk kan du betale med de betalingskort som vises når du bliver bedt om at angive betalingsmetode. Ved betaling med kreditkort vil lov om kreditkøb gælde. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster dit kortnummer ind, udløbsdato og en verificeringskode og kan derefter vente på leveringen. Vi samarbejder tæt med DIBS Payment Services, nordens største leverandør af betalingstjenester på nettet, og med kortudstedere for at sørge for en hurtig processering af din kortinformation. Alt foregår i meget sikre former med vor kryptering. Ingen får fysisk at se dit kortnummer gennem betalingsprocessen. Når du lægger en ordre hos os med dit kort, bliver der lavet en autorisationstest på dit kort. Dette betyder at vi checker om kortet er ægte og at der er dækning på det. Når autorisationen er godkendt, sendes du tilbage til www.sonossg.dk hvor du får en bekræftelse på at købet er gennemført. Hvis du annullerer en ordre, vil pengene tilbageføres. Vi forbeholder os retten til at foretage kontroller knyttet til korttransaktionen, hvis vi finder det nødvendigt, herunder at nægte levering uden yderligere begrundelse hvis opgivne kortinformationer ikke lader sig verificere. Vi tager intet gebyr ved betaling med kort. Beløbet reserveres fra kortet ved bestilling og trækkes fra kortet samme dag som endelig ordrebekræftelse sendes til dig. Ved eventuel kreditering af hele eller dele af en ordre som oprindelig er betalt med kreditkort, vil krediteringen normalt foretages tilbage til samme kortnummer, og ikke som direkte udbetaling til bankkonto.

Virksomheder kan vælge at betale efter levering med faktura. Ved fakturering gælder betaling, 20 dage netto, og Sono SSG forbeholder sig retten til at foretage kreditcheck.
Ved for sen indbetaling opkræves rykkegebyr på kr.100,- pr rykker plus morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Der tages endvidere forbehold om salgspant .

2.6 Leveringstid
I netbutikken informeres der om en vare er tilgængelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Transporttiden er afhængig af varens beskaffenhed, bestillingens størrelse, samt hvor i landet varerne skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som afsendelsestidspunkt fra vort lager, med mindre andet er skriftligt aftalt. Normalt sendes lagerførte varer 2 dage efter indkommen ordre. Enkelte varer har op til en uges levering, og andre varer har længere leveringstid. Tag kontakt på telefon 9725 2888 eller send email til support@sonossg.dk hvis du ønsker at aftale en speciel leveringstid. Når Sono SSG har modtaget og registreret din ordre, vil den enkelte vare blive reserveret til dig i vort system. Således kan Sono SSG garantere at ”først til mølle” også får først leveret, selv om andre varer på den samme ordre ikke er leveringsklare.

2.7 Forsinkelse
Forsinket levering giver ikke køber ret til erstatning eller annullering uden at dette er skriftligt accepteret af Sono SSG.

2.8 Fragt og levering
Sono SSG sender til hele Danmark. Har du spørgsmål om levering udenfor Danmark, kan du kontakte salgsafdelingen på support@sonossg.dk eller telefon 9725 2888. Hvis ikke andet er aftalt, gælder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place) modtagerens adresse på gadeniveau, ”dør-til-dør”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet med mindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når tingene er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

2.9 Undersøgelse af varen - varemodtag
Når du modtager varen, skal du i rimelig udstrækning undersøge om den svarer overens med bestillingen, om den er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen/emballage er skadet under transport, SKAL det påskrives fragtbrevet ved modtagelse af varen. Be chaufføren eller udleveringsstedet om at signere. Meld skaden skriftligt til os omgående med dokumentation i form af billeder eller lignende. Skader som ikke er anmærkes ved modtagelse berettiger ikke erstatning 
 
2.10 Returnering
Så gælder følgende:
1. Ring til Sono SSG indefor 7 dage efter modtagelse af varen og oplys at du gerne vil returnere varen.
2. Opgiv altid kunde- og ordrenummer.
3. Varen skal være ubrugt og med original emballage
4. Køber betaler selv alle omkostninger og erstatning til sælger.
5. Erstatning fastsættes til sælgerens dækning af omkostninger (min. 25% af fakturabeløb)
6. Ved større mængder anbefales det at bestille en prøve - grundet returretten bortfalder ved mængdekøb.
7. For bestilte varer som ikke er en lagervare, gælder returretten ikke.

Send venligst ikke varer i retur uden først at have aftalt dette med Sono SSG.

2.11 Reklamation ved mangler
Hvis der foreligger en mangel ved levering af varen, skal du indenfor kort tid efter modtagelse, give os en tilbagemelding om mangelen. Loven henviser til at du skal gøre ting “indenfor rimelig tid”. Sono SSG tillader sig i denne sammenhæng at tolke dette som mindre end 7 dage fra du har modtaget varen. Hvis leverancen har en mangel og dette ikke skyldes dig - eller forhold på din side, skal vi vælge mellem at rette den manglende ordre, ombytning af varen - eller at kompensere mangelen ved at give et prisafslag, hvis dette kan accepteres. Vi skal foretage udbedring eller ombytning indenfor rimelig tid. Udbedring eller ombytning skal foretages uden omkostninger og uden væsentlig ulempe for dig.

Hvis du modtager fejl eller mangler varer i forhold til ordrebekræftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos os, har vi egne rutiner for at håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt os snarest muligt på telefon  eller send en e-mail direkte til support@sonossg.dk. Vi vil derefter arbejde med at finde ud af hvad der er sket. Send venligst ikke varer retur, uden først at have dette aftalt med Sono SSG. 
 
2.12 Reklamation
På alle varer er det mindst to års reklamation ved normal brug. Hvis du reklamerer på en vare indenfor tidsfristen har vi egne rutiner til at løse dit problem så hurtigt som muligt. Kontakt os på telefon 9725 2888 eller send en e-mail direkte til support@sonossg.dk. Vi vil derefter arbejde med at finde ud hvad som er sket. Send venligst ikke varer retur, uden først at have dette aftalt med Sono SSG. Hvis leverancen har en mangel og dette ikke skyldes dig - eller forhold på din side, skal vi vælge mellem at rette den manglende ordre, ombytning af varen - eller at kompensere mangelen ved at give et prisafslag, hvis dette kan accepteres. Vi skal foretage udbedring eller ombytning indenfor rimelig tid. Udbedring eller ombytning skal foretages uden omkostninger og uden væsentlig ulempe for dig.

2.13 Reservation
Vi tilstræber os i at give dig så korrekt information som muligt om vore produkter. Vi tager imidlertid forbehold om at skrive-/ trykfejl kan forekomme, noget som kan indebære at vi ikke kan levere i henhold til den information som er givet i vor webshop, i vor markedsføring eller på anden måde. Videre forbeholder vi os retten til at annullere din bestilling eller dele af denne, hvis produktet er udsolgt. Ved situationer med udsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med information om hvad vi kan tilbyde i stedet for. Du vil få muligheden for at acceptere vort nye tilbud med de ændringer vi angiver i forhold til din bestilling, eller annullere bestillingen.

På grund af produktionstekniske årsager, samt dataskærmens evne til at gengive farver, kan der forekomme farveafvigelse på varerne som vises i netbutikken. Der tages også forbehold om produkt- og konstruktionsændringer. Vi tager forbehold mod hændelser som ligger udenfor vor kontrol som f.eks. krig, jordskælv, oversvømmelser osv., også kaldet force majeure. Der tages endvidere forbehold om prisændringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekræftelsen som gælder. Vort ansvar er, uanset forhold, begrænset til varens fakturaværdi, og kan ikke belastes for evt. følge- eller meromkostninger.

2.14 Tvister

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på support@sonossg.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk 

 


 
 
3. Salgsbetingelser ved forbrugerkøb (privatkunde)
3.1 Parterne

Sælger er:

Firmanavn: Sono SSG A/S
Adresse: Thrigesvej 37a, DK-7430 Ikast
Email: support@sonossg.dk
Telefon: 9725 2888 Åbningstider man-tors 08.00-16.00 - fre 08.00-13.00
CVR: DK29153205
 

 

Køber er den person som foretager bestillingen. Sælger omtales i det følgende som “SSG”, “sælger”, “vi”, “os”,”vor” eller “vort”. Køber bliver i det følgende benævnt “køber”, “du”, “dig”, “din“ eller “dit”.

3.2 Priser
Alle vores priser i webshop vises standard eksklusive fragt, moms og betalingsomkostninger hvis ikke andet er oplyst, alternativt kan du selv vælge at se alle priser med moms. Priserne er dagspriser og er opgivet i danske kroner. Sono SSG ændrer priserne på produkterne ud fra ændringer i valutakurser, nye priser fra vore producenter og den generelle omkostningsudvikling. Prisændringer den ene eller anden vej påvirker ikke bekræftede ordrer. Fremsendte tilbud fra Sono SSG gælder i 1 måned, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Ved store ændringer i råvarepriser, valutakurser eller andre forhold som Sono SSG ikke er herre over, kan Sono SSG annullere sit tilbud. Køb i vor webshop er først bindende når vi har bekræftet og fremsendt en ordrebekræftelse.
 
3.3 Aftaleindgåelse
Aftalen er bindende for begge parter når din bestilling er registreret på vor server (datamaskine). En part er alligevel ikke bundet af aftalen hvis der har forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i netbutikken eller i køberens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset at der forelå en fejl. Som privatperson kan du fortryde dit køb, se nærmere under punktet, Fortrydelse.

På www.sonossg.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 kun indgås ved formynder eller andre som lovligt kan handle på barnets eller den unges vegne. Ved hver bestilling skal du acceptere vilkårene i vore handelsbetingelser. Du opfordres til at læse betingelser og vilkår grundigt, og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig. Alle aftaler indgås på dansk.

3.4 Ordrebekræftelse
Når du har godkendt købet i webshoppen, vil du modtage en foreløbig bekræftelse på din bestilling pr. email. Din bestilling vil så blive videresendt fra webshop til en af vore kundemedarbejdere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende dig en endelig ordrebekræftelse. Kvalitetssikringen består i at kontrollere at vi er leveringsdygtige i henhold til din bestilling og at vi har tilfredsstillende information til at få leveret varerne til dig. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekræftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antal, varetype, pris osv. Er der ikke overensstemmelse mellem bestillingen og ordrebekræftelsen, skal du tage kontakt til os snarest muligt.

3.5 Betalingsbetingelser
På www.sonossg.dk kan du betale med de kreditkort som vises, når du bliver bedt om at angive betalingsmetode. Ved betaling med kreditkort vil lov om kreditkøb være gældende. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster dit kortnummer ind, udløbsdato og en verificeringskode og kan derefter vente på leveringen. Vi samarbejder tæt med DIBS Payment Services, nordens største leverandør af betalingstjenester på nettet, og med kortudstedere for at sørge for en hurtig processering af din kortinformation og alt foregår i meget sikre former med vor kryptering. Ingen får fysisk at se dit kortnummer gennem betalingsprocessen.

Når du lægger en ordre hos os med dit kort, bliver der lavet en autorisationstest på dit kort. Dette betyder at vi checker om kortet er ægte og at der er dækning på det. Når autorisationen er godkendt, sendes du tilbage til www.sonossg.dk hvor du får en bekræftelse på at købet er gennemført. Hvis du annullerer en ordre, vil pengene tilbageføres.

Vi forbeholder os retten til at foretage kontroller knyttet til korttransaktionen, hvis vi finder det nødvendigt, herunder at nægte levering uden yderligere begrundelse hvis opgivne kortinformationer ikke lader sig verificere. Vi tager intet gebyr ved betaling med kort. Beløbet reserveres fra kortet ved bestilling og trækkes fra kortet samme dag som varen afsendes fra lager. Ved eventuel kreditering af hele eller dele af en ordre som oprindelig er betalt med kreditkort, vil krediteringen normalt foretages tilbage til samme kortnummer, og ikke som direkte udbetaling til bankkonto.

3.6 Leveringstid
I webshoppen informeres det om en vare er tilgængelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Der er varierende transporttid afhængig af varens beskaffenhed, bestillingens størrelse samt hvor i landet varerne skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som afsendelsestidspunkt fra vort lager, med mindre andet er skriftligt aftalt..

3.7 Forsinkelse
Forsinket levering giver umiddelbart ikke køber ret til erstatning eller annullering, uden at dette er skriftligt accepteret af Sono SSG og et tab er dokumenteret fra kundens side.
 
3.8 Fragt og levering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sono SSG sender til hele Danmark. Har du spørgsmål om levering udenfor Danmark, kan du kontakte salgsafdelingen på support@sonossg.dk eller telefon 9725 2888. Hvis ikke andet er aftalt, gælder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place) modtagerens adresse på gadeniveau, ”dør-til-dør”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet med mindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når tingene er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

3.9 Undersøgelse af varen - varemodtagelse
Når du modtager varen, opfordrer vi til, at du i rimelig udstrækning undersøger om den svarer overens med bestillingen, om den er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen er skadet under transport, og dette er synligt, skal dette påskrives fragtbrevet ved modtagelse af varen. Be chauffør eller udleveringsstedet om at signere. Meld skaden skriftligt til os hurtigst muligt, gerne med dokumentation i form af billeder eller lignedne. Husk at gemme emballage for dokumentation. Skader som ikke anmærkes ved modtagelse, men først opdages senere, er omfattet af reklamationsretten, men siden det ofte er svært at bevise at skaden skyldes transporskade og ikke er en selvforskyldt skade, opfordrer vi således til at undersøge varen ved modtagelse, og hurtigst muligt os. 
 
3.10 Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Vi accepterer delvis returret hvis der er tale om flere bestilte varenr. fra webshoppen (ikke spec. bestilte varer) .

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Meddelsen skal gives på mail support@sonossg.dk eller ved at benytte standard

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Meddelelsen skal gives ved (indsæt mail/tlf.nr.) eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen.  I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Vore produkter kan ikke returneres med normal post, men skal køres med fragtdistribution.

Varens stand, når du sender den retur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Tilbagebetaling af købsbeløbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Sono SSG A/S, Thrigesvej 37a, DK-7430 Ikast

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

  
3.11. Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 Varen sendes til:

Sono SSG A/S, Thrigesvej 37a, DK-7430 Ikast

 Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

  
3.12. Køberens rettigheder ved forsinkelse
Hvis vi ikke kan levere varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen, og dette ikke skyldes dig eller forhold på din side, kan du i holde købesummen tilbage, kræve levering overholdt eller ophæve aftalen:

1. Opfyldelse: Hvis vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde købet og sætte en rimelig tillægsfrist for overholdelse af levering. Du kan ikke kræve opfyldelse, hvis der foreligger en hindring som vi ikke kan klare eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for os, at det står i væsentlig misforhold til varens pris. Hvis hindringer falder bort indenfor rimelig tid, kan du kræve opfyldelse. 
2. Ophævelse: Du kan ophæve aftalen med os hvis forsinkelsen er væsentlig eller hvis vi ikke leverer varen inden den tillægsfrist for opfyldelse som du har fastsat. Du kan ikke hæve aftalen mens tillægsfristen løber, med mindre vi har sagt at vi ikke vil opfylde leveringstidspunktet indenfor fristen.


 
3.13. Køberens rettigheder ved mangler
Hvis varen har en mangel og dette ikke skyldes dig eller forhold på din side, kan du henholdsvis vælge mellem at få udbedre skaden, ombytning eller få et prisafslag.

1. Udbedring eller ombytning: Hvis varen har en mangel, kan du kræve at vi udbedrer mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan modsætte os dit krav hvis gennemførelse af kravet er umulig eller volder os urimelige omkostninger. Vi skal foretage udbedring eller ombytning indenfor rimelig tid. Udbedring ombytning skal foretages uden omkostninger for dig, uden risiko for at du ikke får dækket dine udlæg og uden væsentlig ulempe for dig. Vi kan ikke foretage mere end 2 forsøg på udbedring eller ombytning for samme mangel, med mindre der foreligger særlige grunde som gør et yderligere forsøg rimeligt. Hvis vi sørger for udbedring eller ombytning, kan du ikke kræve prisafslag eller hævning.
2. Prisafslag: Hvis mangelen ikke udbedres eller ombyttes, kan du få et forholdsmæssigt prisnedslag.
3. Ophævelse: I stedet for prisnedslag kan du hæve aftalen, undtaget når mangelen er uvæsentlig.


 Du skal anmelde krav til os ved reklamation, jævnfør punkt 2.11.

3.14. Reservation
Vi tilstræber at give dig så korrekt information om vore produkter som muligt. Vi tager imidlertid forbehold om at skrive-/ trykfejl kan forekomme, noget som kan betyde at vi ikke kan levere i henhold til den information som er givet i vor netbutik, i vor markedsføring eller på anden måde. Endvidere forbeholder vi os retten til at annullere din bestilling eller dele af denne, hvis produktet er udsolgt. Ved situationer med udsolgt, vil du få melding om dette, eventuelt sammen med information om hvad vi kan tilbyde i stedet for. Du vil få muligheden for at acceptere vort nye tilbud med de ændringer vi angiver i forhold til din bestilling, eller at annullere bestillingen.
På grund af produktionstekniske årsager, samt skærmens evne til at gengive farver, kan der forekomme farveafvigelser på varerne som vises i webshoppen. Der tages også forbehold om produkt- og konstruktionsændringer. Vi tager forbehold for forhold som ligger udenfor vor kontrol som for eksempel krig, jordskælv, oversvømmelser o.s.v, også kaldet "force majeure". Der tages endvidere forbehold for prisændringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekræftelse der gælder. Vort ansvar er, uanset forhold, begrænset til fakturaværdi for selve varen, og kan ikke belastes for evt. følge- eller meromkostninger .

3.15 Personoplysninger
Vore kunder er optaget af at vi håndterer personoplysninger på en betryggende måde. For at vi skal kunne indgå en aftale med dig, behøver vi bl.a. dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er information vi skal have for at kunne levere til dig, samt for at kontakte dig om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er desuden pålagt at opbevare denne information i forbindelse med regnskabsføring, afgiftshåndtering og eventuel garanti-/returhåndtering, således at historikken ikke kan slettes. Vi opbevarer af sikkerhedshensyn også ip-adressen som er benyttet for at registrere bestillingen. Kortnummer opbevares ikke af Sono SSG, udover det som er nødvendig for at sikre effektiv håndtering af eventuelle problemer med belastning, ophævelse af reservation og kreditering.
Vi sælger ikke firma- eller personoplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke lignende information til tredjepart. Sono SSG A/S, ved administrerende direktør, er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som beskrevet ovenfor .

Som registreret hos Sono SSG A/S, har du altid ret til at gøre indsigelser mod registrering. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: support@sonossg.dk
 
3.16 Konfliktløsning
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@sonossg.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

https://naevneneshus.dk/

 

Sono SSG bruger cookies. For mere information klik her.